XATBOT JOVENTUT PER AJUNTAMENTS

Intel·ligència artificial per connectar els joves amb el seu municipi

 • Estalvi de temps
 • Disponible 24/7
 • Resoldre les preguntes habituals de forma automàtica
 • Facilitar informació d’activitats, …
 • Donar consells als joves
 • Analitzar interessos i patrons
 • Gamificar la relació dels serveis municipals amb els joves
 • Agenda automatitzada
 • Continguts estàtics i dinàmics
 • Enviament de missatges
 • Tauler de control
 • Informe automàtic d’interaccions
 • Control de l’aprenentatge del xatbot
 • Sense necessitat de registrar dades personals

MISI, UN CAS D’ÈXIT

La “MISI” és un cas d’èxit de la implantació d’un servei de xatbot vinculat a un ajuntament, destinat principalment als joves de la ciutat, en aquest cas de Reus.

la MISI ha entrat a formar part del catàleg de solucions Smart City de Catalunya. Realitzat per Acció de la Generalitat, el catàleg recull solucions smart city que ja s’implementen a Catalunya per part d’empreses i centres tecnològics catalans.

Presentació pública de la MISI

Un exemple de la MISI

Un periodista jugant amb la MISI 🙂

Què ens ofereix la I.A. aplicada a joves?

Ajuda als ajuntaments a connectar amb els joves, els ofereix continguts, els manté informats.. i sempre des d’una visió gamificada de la relació.

En què ens pot ajudar?

Automatitza els processos d’informació recurrents i evita pèrdua de temps. D’aquesta manera es poden distribuir els recursos humans en tasques de més valor afegit.

Per què l’hauria de tenir el nostre ajuntament?

Els joves cada vegada miren menys webs, el xatbot pot connectar-se a un sistema de missatgeria com Telegram que permet la interacció anònima amb els joves.

Connecta amb els joves
Allibera recursos
Un ajuntament a l’avantguarda
5
Possibles idiomes diferents
1000
Situacions preprogamades
250
Interaccions al minut sense cost afegit